• pagina-principala
 • joomla-license
 • joomla-overview
 • ati
 • cercetare-dezvoltare
 • localizare
1. Rolul receptorilor "toll-like" in patogenia reactiei inflamatorii sistemice
2. Aspecte ale genotiparii HLA la pacientii cu transplant hepatic; interrelatii intre imunitatea celulara, diagnosticul virusologic, terapia imunosupresoare si fenomenul de rejet (investigator principal: dr. Ileana Constantinescu, Institutul Clinic Fundeni coinvestigator: Prof. dr. Irinel Popescu)
3. Tratamente alternative moderne ale tumorilor hepatice maligne: utilizarea radiatiilor electromagnetice (investigator principal: dr. Patricia Boeti, coinvestigator: Prof. dr. Irinel Popescu). Rezultatele partiale ale acestui studiu s-au concretizat in elaborarea unui indreptar practic de utilizare a metodei (autori: dr. P. Boeti, Prof. dr. I. Popescu)
4. Noi strategii de inducere a tolerantei imune in transplantul de organe si tesuturi (investigator principal: prof. dr. V. Sarbu, Universitatea Ovidius Constanta, coinvestigator: Prof. dr.Irinel Popescu)
5. Studiul proteinelor de supravietuire in patologia maligna (investigator principal Conf. dr. Liliana Paslaru, Institutul Clinic Fundeni, coinvestigator: Prof. dr. Irinel Popescu)
6. Rolul manometriei in diagnosticul achalaziei la pacientii cu disfagie si in evaluarea eficientei tratamentului endoscopic sau chirurgical al afectiunii (investigator principal: Dr. Cristian Gheorghe, Institutul Clinic Fundeni, coinvestigator: Prof. dr. Irinel Popescu)
7. Evidenta computerizata prospectiva a pacientilor cu risc pentru dezvoltarea cancerului colo-rectal si la care se impun screeningul si supravegherea ( investigator principal: Dr. Cristian Gheorghe, Institutul Clinic Fundeni, coinvestigator: Prof. dr. Irinel Popescu)
8. Rolul evidentei computerizate a pacientilor in identificarea potentialilor candidati pentru transplantul hepatic si in urmarirea dinamicii listei de asteptare (investigator principal: dr. Liana Gheorghe, Institutul Clinic Fundeni, coinvestigator: Prof. dr. Irinel Popescu)
9. Optimizarea metodelor experimentale in transplantul de organe, tesuturi si celule (investigator principal: Dr. Ciurea Silviu, Institutul Clinic Fundeni, covinvestigator: Prof. dr. Irinel Popescu)
10. Analiza moleculara a implicarii protein-tirozin-fosfatazei prl-3 in metastaza cancerului colo-rectal (investigator principal: Dr. S. Szedlacek, coinvestigator: Prof. dr. Irinel Popescu)
11. Biologia moleculara a transplantului: cercetari privind mecanismul de activitate al medicatiei imunosupresoare
12. Studiul caracterelor de malignitate in cadrul diferitelor tumori hepatice. ORIZONT 2000 – ANSTI si ACADEMIA DE STIINTE MEDICALE
13. Transplantul de insule pancreatice : purificarea, crioprezervarea, imunoizolarea (incapsularea), eficienta clinica. ORIZONT 2000 – ANSTI si U.M.F. CAROL DAVILA
14. Tehnici chirurgicale si metode de imunosupresie in transplantul hepatic. C.N.C.S.I.S.


15. Proiect CEEX- Modul I - 56 / 2005
Titlul complet al propunerii:
Studiul Profilului Expresiei Genice si Biomarkerilor Corelat cu Parametrii Clinicopatologici in Cancerul de Pancreas
Acronim:
GENOPACT
Coordonator:
Institutul Clinic Fundeni
Director de proiect:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu"
Partener 2:
Institutul National de Crecetare - Dezvoltare in Domeniul Patologiei Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”
Partener 3:
Universitatea Ovidius Constanta
Partener 4:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică
Parteneri externi:
The Signal Transduction Unit, of the Brussels Branch of the Ludwig Institute for Cancer Research and of the Christian De Duve Institute of Cellular Pathology, University Catholic of Louvain, Brussels
Rntech France
Rezumat
Pentru neoplasmul de pancreas nu exista metode de screening standardizate. Majoritatea pacienţilor prezintă o simptomatologie frusta, diagnosticarea efectuându-se in stadiu avansat de boala, când tratamentul cu viza oncologica radicala nu este posibil. Având in vedere incidenţa crescută din ultima decada a neoplaziilor pancreatice precum si vârsta de apariţie care este din ce in ce mai tânăra s-a impus necesitatea elaborării unor protocoale de evaluare si diagnostic in faze infraclinice pentru neoplasmul de pancreas. Obiectivul major al Consorţiului format este de a identifica alterările genetice fundamentale si paternul expresiei genice al evoluţiei leziunilor precursoare neoplazice pancreatice spre carcinom invaziv in scopul ghidării diagnosticului si terapiei. In prezent sunt descrise mutaţii si alterări ale expresiei genice pentru un număr de gene individuale. Se pare ca exista insa un mozaic genic creditat a fi implicat in procesele primare si secundare responsabile de dezvoltarea fenotipului celulelor pancreatice neoplazice. Identificarea acestor gene sta la baza diagnosticului precoce in stadiu preinvaziv al neoplaziilor pancreatice. Determinarea profilului expresiei genice se poate efectua aplicând tehnologia ADN microarray prin care se pot identifica alterările moleculare in celulele pancreatice neoplazice. In consens cu programul FP7 unul din obiectivele majore ale acestui Consorţiu este de a genera o reţea pentru a asigura resursele clinice oncologice si infrastructura necesare accelerării procesului de identificare a genelor suspectate de fi implicate in etiologia neoplasmul pancreatic. Transpunerea in aplicaţii medicale, prin folosirea descoperirilor moleculare la nivel clinic reprezintă scopul programului de cercetare. Un alt obiectiv pe termen lung va fi acela de a identifica si caracteriza un panel de markeri care va eficientiza strategiile de detecţie in stadii incipiente a neoplaziilor pancreatice. Intenţionam ca in studiile clinice de faza III sa practicăm detectarea acestor markeri in cazul pacienţilor cu cancer pancreatic sau cu risc crescut de a dezvolta o neoplazie pancreatica in vederea evoluţiei exprimării acestor markeri in funcţie de stadiul neoplaziei. Asocierea regională a instituţiilor ce utilizează bănci proprii de ţesuturi tumorale in scopul abordării genomice si proteomice a cancerului pancreatic este un alt obiectiv al Consorţiului.


16. Proiect CEEX- Modul I - 2005
Titlul complet al propunerii:
Studii Biomoleculare pentru Factori de Prognostic in Tumorile Stromale Gastrointestinale
Acronim:
BIOSTROM
Coordonator:
Institutul Clinic Fundeni
Director de proiect:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu"
Partener 2:
Universitatea Ovidius Constanta
Rezumat
In cadrul proiectului se doreste evaluarea tuturor tumorilor mezenchimale abdominale operate in institutiile medicale din care fac parte cei trei parteneri. Analiza va fi retrospectiva ( pe o perioada de 10 ani) si prospectiva ( 36 de luni ). Dintre acestea prin coloratii uzuale, se vor sorta diferite tipuri de tumori. Dupa selectarea acestora, prin analiza imunohistochimica, folosind 5-6 tipuri de anticorpi mono si policlonali (CD117, CD34, SMA, desmina, S100, Ki67), se va stabili profilul celular al acestora. Tumorile stromale gastrointestinale vor fi reanalizate histopatologic si vor fi incadrate conform criteriilor de clasificare aflate in conformitate cu consensul international stabilit in 2002. Se vor analiza parametrii clinico-patologici: varsta, sex, interventie chirurgicala, dimensiuni tumorale, invazia mucoasei si/sau in organele adiacente, tip celular, emboli vasculari limfatici, invazie perineurala, numar mitoze/ 50HPF, aspect si dimensiuni nucleare. La tumorile reprezentative prin tehnici de biologie moleculara se va studia aneuploidia ADN (partener extern). Se va urmari evolutia pacientilor, numarul de recidive tumorale, metastaze si raspunsul la tratamentul oncologic specific.


17. Proiect CEEX- Modul I - 62 / 2006
Titlul complet al propunerii:
Profile Genice Induse de Supresia Transcriptionala a Ets 1 in Cancerul de Pancreas
Acronim:
PACAGENTER
Coordonator:
Institutul Clinic Fundeni
Director de proiect:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu"
Partener 2:
Institutul National de Crecetare- Dezvoltare in Domeniul Patologiei Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”
Partener 3:
UMF Gr. T. Popa Iasi
Rezumat
Adenocarcinomul pancreatic este cea mai frecventa forma de cancer pancreatic, reprezentand a 5 a cauza de deces in lume legata de cancer. Studiile efectuate pana in prezent releva faptul ca tratamentul chirurgical per se este insuficient pentru succesul terapeutic in neoplasmul de pancreas.
Ets-1 este o proto-oncogenă considerata progenitor pentru v-ets, o oncogena virala regăsită in genomul retrovirusului E26 al leucemiei acute, implicata atat in procese normale (angiogeneza, diferentiere) cat si in progresia unor cancere (tiroida, stomac).
Date rezultate in urma studiilor preliminare ale P3 sugereaza ca Ets1 este una din cele mai deregulate gene in adenocarcinomul pancreatic. Mai exact, Ets 1 a fost identificata la nivele foarte scazute in tesuturile pancreatice normale si supraexprimat in diferitele grade de diferentiere ale adenocarcinoamelor pancreatice.
Aceast ultim aspect ne permite sa postulam ca supresia transcriptionala a Ets 1 poate fi utilizata ca o metoda de a inhiba angiogeneza in cancerul de pancreas si in acest fel de a obtine o regresie tumorala. Supresia transcriptionala a Ets 1 o vom realiza prin utilizarea unei molecule mutante a Ets1 care pasteaza domeniul de fixare dar este lipsita de segmentul de transcriptie, realizand in acest fel blocarea competitiva a fixarii Ets1 endogene. Evaluarea fenomelor induse de supresia Ets1 este realizata prin evaluarea tumorigenitatii in vitro dar mai ales in vivo prin utilizarea animalelor imunocompromise.
De un interes stiintific deosebit este si indentificarea a noi target-uri in cascada Ets1 prin utilizarea unor tehnici de microarray ce permit screening-ul de acuratete a profilelor genice induse de supresia transcriptionala a Ets 1 in cancerul de pancreas.
In concluzie, studiul prezent are drept obiectiv principal demonstrarea potenţialului Ets-1 ca agent antiangiogenic. In acelasi timp, pe termen mediu ne propunem sa identificam si sa demonstram mecanismul specific prin care Ets1 poate fi manipulat in cancerul pancreatic.
Update
Celulele utilizate: BxPC-3, CAPAN-1, MIA PaCa-2, PANC-1, PCI-35, PK-1
Izolarea ARN (pentru restul celulelor luate in studiu) - Controlul de calitate al esantioanelor ARN s-a realizat prin spectofotometrie (GenequantPro, Amersham) si prin electroforeza capilara in polimer de acrilamida (Bioanalyser Agilent Technologies).
Reverstranscrierea s-a realizat folosind kit-ul: High Capacity cDNA Revers Transcription, acesta realizeaza reverstranscrierea cu ajutorul unor primeri random in prezenta reverstranscriptazei. Reactia de reverstranscriere s-a efectuat intr-un termocycler ABI 2720 ( din dotare lab genomica). In experimentele tip Real-Time PCR au fost analizate 11 gene housekeeping in toate variantele experimentale, inclusiv martorii.
Experimente constand in hibridizari microarray : s-a folosit protocolul Agilent (din dotare lab genomica) inclusiv scanerul si softul de achizitie atasat pentru analiza primara a datelor. Lamele de hibridizare utilizate contin patru array-uri fiecare avand 44.000 de spoturi corespunzand unor gene si martori (pozitivi si negativi). Datele initiale au fost obtinute prin compararea valorilor absolute a intensitatii fiecarui spot corespunzator celulelor tratate cu molecula ETS1-siRNA versus celulelor netratate. Rezultatele redate sub forma unei diagrame box-whisker or scatter plot arata ca in urma tratamentului efectuat celulele prezinta modificari importante la nivel molecular.
Diseminare:
- Lefter LP, Dima S, Sunamura M, Furukawa T, Sato Y, Abe M, Chivu M, Popescu I, Horii A. Transcriptional silencing of ETS-1 efficiently suppresses angiogenesis of pancreatic cancer. CANCER GENE THER 2009 Feb; 16(2):137-48. Epub 2008 Sep 5; IF: 3.887
- Popescu I, Lefter LP, Tanase C, Badea L, Dima S, Dumitrascu T. Recent advances in pancreatic cancer. 2008. Prezentare orala Ia 16 th International Postgraduate Course of IASGO, Athens, Greece, December 11-13th 2008, abstract publicat in Hepatogastroenterogy, vol.55, December 2008, Supplement II, A48 , IF=0,904


18. Proiect CEEX- Modul I - 64 / 2006
Titlul complet al propunerii:
Expresia Caveolinelor 1,2 Si 3 in Cancerele Pancreatice; Tinte Moleculare in Diagnostic si Terapie
Acronim:
CAVEEX
Coordonator:
Institutul Clinic Fundeni
Director de proiect:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila
Partener 2:
Institutul National de Crecetare- Dezvoltare in Domeniul Patologiei Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”
Partener 3:
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu"
Partener extern:
The Signal Transduction Unit, of the Brussels Branch of the Ludwig Institute for Cancer Research and of the Christian De Duve Institute of Cellular Pathology, University Catholic of Louvain, Brussels
Rezumat
Obiectivul principal al studiului este inalt relevant pentru transferul cercetarii fundamentale din domeniul cancerului pancreatic in cel al terapiei acestuia si de dezvoltare a unor strategii de preventie, diagnostic si tratament, cu implicatii in cercetarea clinica.
Proiectul abordeaza studiul caveolelor (microdomenii membranare) si in special al constituentilor structurali ai acestora (caveolinele 1, 2, 3) drept factori importanti in reglarea proceselor de transformare maligna la nivel subcelular, conferindu-le acestora statutul de posibile tinte in diagnostic si terapie.

Proiectul isi propune:
 • Caracterizarea clinica si morfopatologica a tumorilor pancreatice si stabilirea „fenotipului agresiv imunohistochimic”.
 • Evidentierea caveolinelor 1, 2 si 3 in culturi celulare izolate din tesut tumoral / normal si linii tumorale
 • Evidentierea caveolelor prin microscopie electronica de transmisie; detectarea nivelului caveolinelor 1, 2 si 3 din tesut tumoral prin tehnici de imunohistochimie, Western Blot si citometrie de flux.
 • Studiul integrativ al interrelatiei caveolinelor cu receptorii tirozin kinazici cu rol in oncogeneza.
 • Determinarea profilurilor expresiei genice a caveolinelor 1, 2, 3 in diferite tipuri de cancer pancreatic, prin tehnici de microarray.
O prioritate pentru aceste cercetari o reprezinta elucidarea mecanismelor ce stau la baza progresiei tumorale si identificarea unor factori cu rol reglator in vederea evidentierii unor noi directii terapeutice. Proiectul va aborda procesul tumoral intr-o maniera complexa, completa pornind de la caracterizarea clinica la evaluarea la nivel de medicina moleculara si genomica in vederea identificarii unor solutii terapeutice inovatoare. Astfel proiectul prezinta un marcat caracter interdisciplinar, la realizarea acestuia contribuind discipline stiintifice din domeniul: oncologiei clinice, chirurgiei oncologice, medicinei celulare si moleculare, medicinei de laborator, biochimiei, geneticii.

Rezultate obţinute în cadrul proiectului:

Publicate
1. C. Tanase, M.I. Nicolescu, M. Mihai, M.L. Cruceru, A.C. Popa, T. Dumitrascu, S.O. Dima, L.M. Popescu, M.E. Hinescu, I. Popescu, Caveolin-1 expression and proliferation markers in human pancreatic cancer, The FEBS Journal, Vol. 274, Spl. 1, pg. 173, 2007, ISSN1742-464X - ISI
2. C. Tanase, M. Mihai, C. Ardeleanu, E. Raducan, E. Codorean, M.I. Nicolescu, S.O. Dima, M. Leabu, L.M. Popescu, M.E. Hinescu, I. Popescu, Correlation of Caveolin-1 expression and profileration markers in human pancreatic cancer, 21st European Congress of Pathology, Virchows, pg 379, 2007

Comunicate
1. C. Tanase, M. Mihai, E. Codorean, E. Raducan, M.I. Nicolescu, L. Albulescu, M.L. Cruceru, A.C. Popa, T. Dumitrascu, S.O. Dima, L.M. Popescu, M.E. Hinescu, I. Popescu , Caveolin-1 expression and profileration markers in human pancreatic cancer „1st Conference in New Perspectives in Cancer Pathology”, Bucharest, 2007
2. C. Tanase, M. Mihai, E. Codorean, E. Raducan, M.I. Nicolescu, M.L. Cruceru, A.C. Popa, T. Dumitrascu, S.O. Dima, L.M. Popescu, M.E. Hinescu, I. Popescu, Caveolin-1 expression and profileration markers in human pancreatic cancer, Conferinta Nationala de Chirurgie, cu tema „ACTUALITATI IN CHIRURGIA HEPATO-BILIO-PANCREATICA SI TRANSPLANT HEPATIC”, Bucuresti, 2007
3. C. Tanase, E. Raducan, L. Albulescu, E. Codorean, M.I. Nicolescu, M.L. Cruceru, A.C.Popa, S.O. Dima, M. Leabu, L.M. Popescu, M.E. Hinescu, I. Popescu, Caveolin-1 expression as a possible biomarker in pancreatic cancer diagnosis, “Proteomics Europe”, Amsterdam, 2007
4. A. Popa, L. Caravia, M. Leabu, I. Popescu, L. Cruceru, V. Popa, V. Herlea, S. Dima, C. Vidulescu. Caveolin expression in human pancreatic tumoral Cells. 32nd FEBS Congress MOLECULAR MACHINES care se va desfasura între 07-12 iulie 2007 la Viena, Austria.
5. A. Popa, M. Leabu, I. Popescu, L. Cruceru, L. Caravia, V. Popa, T. Dumitrascu, V. Herlea, S. Dima, C. Vidulescu. Caveolin expression in pancreatic cancer.1st Conference in New Perspectives in Cancer Pathology, Bucuresti, 2007
Proiectul a implicat dotarea cu tehnologii de vârf de genomică, (cDNA micrARRAY), tehnici de proteomică (ELISA, imunohistochimie, Western Blot). In ansamblu, proiectul este competitiv cu cele mai avansate tehnologii pe plan internaţional. Prin crearea platformei de microarray in laboratorul de genomica al CO a fost posibila participarea in noi proiecte, in parteneriat cu alte institutii care au aplicat in cadrul competitiei PNCDI II cu proiecte din domeniul cancerului, oferind astfel posibilitatea realizarii in tara a acestor teste ce pot deveni costisitoare in cazul realizarii lor in alte tari.
Aplicarea metodelor moderne de diagnostic cu orientare terapeutica tintita a acestor tipuri tumorale va determina o crestere a nivelului investigatiilor diagnostice realizate pe acest tip de tumori in Romania, apropiindu-ne de standardul european, cu cresterea posibilitatii aplicarii unui tratament de inalta specificitate.
Chiar din faza de proiect se urmăreşte dezvoltarea unei cercetări ştiinţifice care in final implica cursuri de specialitate organizate prin centrele de perfecţionare pentru tinerii specialişti din domeniu si lărgirea sferei cercetărilor in zone conexe.
Impactul ecologic. E de menţionat ca prin realizarea acestui proiect se respecta, conform legislaţiei in vigoare, normele privind utilizarea reactivilor de laborator, substanţelor toxice, astfel încât acestea sa nu exercite nici o acţiune nociva asupra mediului de lucru si mediului înconjurător. Nu sunt implicati factori care sa afecteze bioetica si biosecuritatea.


19. Proiect CEEX - Modul I - 65 / 2006
Titlul complet al propunerii:
Potentialul Terapeutic al Celulelor Stem Hematopoietice in Afectiunile Hepatice
Acronim:
LIVERSTEM
Coordonator:
Institutul Clinic Fundeni
Director de proiect:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu"
Partener 2:
Institutul National de Crecetare- Dezvoltare in Domeniul Patologiei Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”
Partener 3:
Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau”
Partener extern:
Faculty of Medicine, Imperial College London, Hammersmith Campus, London W12 0nn, UK and Liver Cyte Limited, London, Ec2m 2td, UK
Rezumat
Discrepanta dintre numarul pacientilor ce ar necesita transplant hepatic, in continua crestere, si numarul de organe disponibile pentru transplant a condus la adoptarea unor strategii alternative precum transplantul cu donator viu sau folosirea unor organe de la donatori marginali (varstnici, diabetici, cu infectie VHB sau VHC, grefe steatozice), de la donatori ABO incompatibili sau de la donatori decedati (non-heart-beating), dar si transplantul de hepatocite mature sau celule stem. Terapia celulara cu celule stem si cu celule progenitoare hepatice reprezinta o abordare noua, promitatoare in regenerarea hepatica. Celulele stem hematopoietice adulte, obtinute din sangele periferic, pot reprezenta un avantaj considerabil in folosirea lor pentru terapia leziunilor hepatice prin faptul ca ele pot fi prelevate de la donori vii, printr-o tehnica minim invaziva. Tema de cercetare propusa are potentialul, prin rezultatele scontate, de a aprofunda cunoasterea in domeniul biologiei celulare hepatice, constituind o sursa importanta de date pentru viitoarele studii clinice. Rezultatele experimentale preclinice tintesc implementarea si dezvoltarea unei noi metode terapeutice pentru combaterea afectiunilor hepatice. Prin dezvoltarea terapiei celulare in afectiunile hepatice se va largi spectrul terapeutic in acest domeniu. Consorţiul prezintă experienţa şi infrastructura necesara pentru alcătuirea unei echipe multidisciplinare (chirurgie hepatica, hepatologie, imunohistochimie, patologia hepatica, biologia celulara, hematologie, transplant medular) supraspecializat in abordarea acestor probleme.


19. Proiect CEEX - Modul I - 65 / 2006
Titlul complet al propunerii:
Potentialul Terapeutic al Celulelor Stem Hematopoietice in Afectiunile Hepatice
Acronim:
LIVERSTEM
Coordonator:
Institutul Clinic Fundeni
Director de proiect:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu"
Partener 2:
Institutul National de Crecetare- Dezvoltare in Domeniul Patologiei Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”
Partener 3:
Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau”
Partener extern:
Faculty of Medicine, Imperial College London, Hammersmith Campus, London W12 0nn, UK and Liver Cyte Limited, London, Ec2m 2td, UK
Rezumat
Discrepanta dintre numarul pacientilor ce ar necesita transplant hepatic, in continua crestere, si numarul de organe disponibile pentru transplant a condus la adoptarea unor strategii alternative precum transplantul cu donator viu sau folosirea unor organe de la donatori marginali (varstnici, diabetici, cu infectie VHB sau VHC, grefe steatozice), de la donatori ABO incompatibili sau de la donatori decedati (non-heart-beating), dar si transplantul de hepatocite mature sau celule stem. Terapia celulara cu celule stem si cu celule progenitoare hepatice reprezinta o abordare noua, promitatoare in regenerarea hepatica. Celulele stem hematopoietice adulte, obtinute din sangele periferic, pot reprezenta un avantaj considerabil in folosirea lor pentru terapia leziunilor hepatice prin faptul ca ele pot fi prelevate de la donori vii, printr-o tehnica minim invaziva. Tema de cercetare propusa are potentialul, prin rezultatele scontate, de a aprofunda cunoasterea in domeniul biologiei celulare hepatice, constituind o sursa importanta de date pentru viitoarele studii clinice. Rezultatele experimentale preclinice tintesc implementarea si dezvoltarea unei noi metode terapeutice pentru combaterea afectiunilor hepatice. Prin dezvoltarea terapiei celulare in afectiunile hepatice se va largi spectrul terapeutic in acest domeniu. Consorţiul prezintă experienţa şi infrastructura necesara pentru alcătuirea unei echipe multidisciplinare (chirurgie hepatica, hepatologie, imunohistochimie, patologia hepatica, biologia celulara, hematologie, transplant medular) supraspecializat in abordarea acestor probleme.


21. Proiect CEEX - Modul III
Titlul complet al propunerii:
Promovarea Participarii Romanesti la Proiecte Europene FP7 in Domeniul Imunogeneticii Diabetului Zaharat si al Medicinei Regenerative cu Celulele Beta Pancreatice
Acronim:
DIABTER
Coordonator:
Institutul Clinic Fundeni
Director de proiect:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “N. Paulescu”
Partener 2:
Universitatea Dunarea de Jos Galati
Rezumat
La nivel european si mondial cercetarile recente in domeniul stiintelor vietii au incurajat dezvoltarea de terapii celulare folosind functiile specializate ale celulelor foarte diferentiate, reinoirea si posibilitatile de diferentiere ale celulelor stem si cea a cailor de semnalizare intre diferite tipuri de celule. Se estimeaza ca terapiile celulare incluzand terapia genica ex vivo, imunoterapia celulara sa devina generatia viitoare a tratamentului in afectiuni incurabile, incluzand diabetul. Evidentele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate arata existenta unui numar de aproximativ 300.000 de pacienti diagnosticati cu Diabet Zaharat, care beneficiaza in mod curent de tratament gratuit cu insulina si cu medicamente antidiabetice prin programe nationale specifice cu bugete de pana la 1.500 miliarde lei . De aceea se impune gasirea de noi modalitati terapeutice, incluzand terapiile celulare. Aceasta va fi posibil prin realizarea unor studii multicentrice si prin participarea echipelor din Romania in Retele Europene care abordeaza aceasta tematica.
Ne propunem ca obiective specifice : recunoasterea cercetarii medicale romanesti, in special in domeniul diabetologiei (aspecte legate de modificari celulare si metabolism pana la efectele secundare ale bolii si date epidemiologice) , realizarea de contacte si schimburi de experienta la nivel international, in special european, cu echipe de cercetare recunoscute , dezvoltarea parteneriatelor multidisciplinare cu participarea unor institutii de cercetare din Romania care au deja recunoastere individuala la nivel european si corelarea programelor naţionale specifice inclusiv în privinţa difuzării, diseminării şi transferului de rezultate şi cunoştinţe S/T; Tema abordata se inscrie in obiectivele generale ale CEEX, urmarind: promovarea cercetarilor multidisciplinare (preclinice, clinice) si de deschidere a unor noi directii in cercetare in scopul dezvoltarii unor metode avansate de diagnostic cu posibile viitoare aplicatii terapeutice.


22. Proiect CEEX - Modul I - 85 / 2006 - vezi site
Titlul complet al propunerii:
Noi Strategii de Terapie Celulara prin Folosirea de Progenitori Hematopoietici din Sangele de Cordon Ombilical
Acronim:
CORDCELL
Coordonator:
Spitalul Clinic Filantropia
Director de proiect:
Conf. Univ. Dr. Gheorghe Peltecu
Responsabil de proiect partener 1:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Institutul Clinic Fundeni
Partener 2:
Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau”
Partener 3:
Institutul National de Crecetare- Dezvoltare in Domeniul Patologiei Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”
Partener 4:
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu"
Rezumat
Interesul privind celulele stem hematopoietice a crescut în ultima decada datorita potentialului lor de a furniza material esential pentru pentru terapii de viitor, incluzand terapiile genica, celulara si de regenerare tisulara. Promisiunea celulelor stem hematopoietice pentru terapia clinica, este totusi limitata datorita disponibilitatii reduse a unor surse traditionale precum maduva hematogena si sangele periferic.
Proiectul isi propune aducerea in prim plan a unei alte surse de celule stem hematopoietice, sangele de cordon ombilical, putin utilizat la noi in tara, datorita numarului redus de celule stem care pot fi obtinute.
Sangele de cordon ombilical este utilizat in special la pacienti pediatrici, dar folosirea acestuia este in continua crestere extinzandu-se rapid spre populatia adulta. Este considerat o sursa excelenta de celule stem in special pentru pacientii care au nevoie urgenta de un transplant alogen si care au o configuratie HLA rara.
In acest proiect ne propunem gasirea unor metode efective de a imbunatati rezultatele clinice ale folosirii celulelor stem din cordonul ombilical prin obtinerea unui grefon optim in vederea realizarii transplantului clinic. In acest scop vom urmari proiectarea unor metodologii efective, tehnologic relevante, de cultivare a acestor celule in vitro prin manipularea micromediului de cultura în principal prin suplimentarea cu citokine. Se vor realiza studii pe modele animale care vor permite s tabilirea eficientei protocoalelor clinice de alotransplant de celule stem din cordonul ombilical, in vederea initierii unor protocoale de terapie celulara pentru pacienti cu afectiuni maligne, afectiuni hepatice si erori metabolice congenitale. Proiectul va conduce la organizarea unei banci de sange de cordon ombilical respectand standardele internationale de calitate si normele de etica existente.
Intrucat acest studiu isi propune implementarea unor tehnici si proceduri care sa fie utilizate in tratamentul unor boli deosebit de grave, consideram ca proiectul se incadreaza perfect in cerintele programului, acoperind mai multe arii tematice: 1.1.4 - studii terapeutice si interventii innovative, 1.2.4 – transferarea rezultatelor cercetarii. in tratarea afectiunilor majore si 1.3.4 - utilizarea adecvata a noilor terapii si tehnologii medicale.
Studiile ce vor fi realizate pe parcursul acestui proiect sunt esentiale pentru alinierea cercetarii medicale din tara la contextul modern actual si dezvoltarea unei retele de institutii ce pot deveni surse interne de competenta stiintifica si tehnica in domeniul medicinei innovative, care sa permita integrarea echipelor de cercetare in proiectele Programelor Cadru ale Uniunii Europene.


23. Proiect CEEX - Modul I - 122 / 2006
Titlul complet al propunerii:
Criterii de Selectie a Metodelor Terapeutice in Cancerul Hepatic Secundar: Fundamentare Clinicobiologica si Moleculara
Acronim:
TERMOMET
Coordonator:
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi
Director de proiect:
Prof. Dr. Tarcoveanu Eugen
Responsabil de proiect partener 2:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Universitatea Ovidius Constanta
Partener 2:
Institutul Clinic Fundeni
Rezumat
Actualmente tumorile maligne hepatice secundare sunt reconsiderate ca potential curabile sau beneficiind de diverse paleatii care prelungesc semnificativ supravietuirea asigurind o mai buna calitate a vietii. Argumente consistente de studiu clinic de performanta din ultima decada sustin aceasta viziune, si ele provin din o mai buna intelegere a proceselor moleculare guvernind evolutia tumorii primare si a metastazelor, perfectionarea si diversificarea tehnicilor chirurgicale, diversificarea chimioterapiei, disponibilitatea unor factori antihormonali, antiangiogenetici, cresterea eficientei imagisticii medicale.
Obiectivul major al Consortiului nostru este de a identifica alterari moleculare, genetice, si de reactivitate atit in celulele tumorale cit si in suportul stomal si inflamator celular, cruciale pentru tendinta de evolutie a metastazelor, si de relevanta sub raportul indicatiei de tratament. Cea mai promitatoare directie de cercetare pe plan mondial in acest sens pentru urmatorii ani este cunoasterea si controlul terapeutic al stomei celular, gazda a procesului metastatic, instrumentele tehnice necesare acestora pretindu-se la implementare in practicile de rutina.
In consens cu programul FP7, un alt obiectiv major al Consortiului este de a genera o retea care sa asigure resursele clinice oncologice si infrastructura necesara cresterii de performanta a managementului clinic al bolnavului cu metastaze hepatice. Extinderea in aplicatii medicale a cercetarii noastre este scop al acestui program. Proiectul este centrat pe validarea unei terapii inovative cu invazivitate redusa, termonecroza cu vapori de apa, in comparatie (si in asociere) cu terapiile standard ale momentului. Potentialul acestei tehnici folosind microtuburi biocompatibile se extinde la asociere, prin livrare interstitiala de nanoparticule radioactive, cu chimioterapice, sau cu acizi nucleici interferentiali. In acest sens, proiectul reprezinta un protocol complex de studiu, care vizeaza cresterea in profunzime si in standardizare a tehnicilor clinice, investigationale imagistice si de laborator, pentru o completa descriere a comportamentului clinicobiologic al cancerului hepatic secundar. Crearea unui Registru Regional de cancer hepatic secundar asociat unei baze de tesuturi de crioprezervare este un obiectiv important al studiului.
Un alt obiectiv este identificarea si caracterizarea unei noi generatii de markeri predictivi, prognostici si de detectie precoce, care sa reflecte mai fidel comportamentul la terapie al cancerelor hepatice secundare, in interrelatiile imunologice complexe pe care acestea le dezvolta, si sa deschida perspective pentru abordarea unor noi directii terapeutice cu caracter personalizat.


24. Proiect CEEX - Modul I - 2006
Titlul complet al propunerii:
Polimorfisme Prezente in Profilul Genetic al Citokinelor Implicate in Rejetul de Grefa si in Producerea Infectiilor Virale la Pacientii Primitori de Transplant
Acronim:
SNP-CK
Coordonator:
Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau”
Director de proiect:
Dr. Carmen C. Diaconu, CP II
Responsabil de proiect partener 2:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Facultatea de Biologie Bucuresti
Partener 2:
Institutul Clinic Fundeni
Partener 3:
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „V. Babes”
Partener 4:
Ludwig Institute for Cancer Research
Rezumat
Directiile de cercetare in domeniul biologiei transplantului, vizeaza, in prezent, evaluarea imunologica, diagnosticul virusologic rapid si precis, si raspunsul la imunosupresie. Orientarea studiilor in cazurile de transplant, la nivel international, este catre aprofundarea mecanismelor genetice care sunt implicate in facilitarea sau temporizarea rejetului de grefa si a infectiilor virale post-transplant, precum si a mecanismelor moleculare care determina anumite paricularitati ale raspunsului la terapia imunosupresiva.
In acest context ne-am propus realizarea urmatoarelor obiective:
 • investigarea polimorfismelor existente la nivelul genelor IL 6, IL 10, TNF α , IFN γ , a receptorilor lor si a nivelului seric al acestor citokine la primitorii de transplant de organ
 • corelarea profilului imunogenetic cu tipul si frecventa infectiilor virale aparute post-transplant
 • corelarea profilului imunogenetic cu tipul si frecventa episoadelor de rejet acut
 • corelarea profilului imunogenetic cu raspunsul la imunosupresivele utilizate
 • validarea rezultatelor asocierilor genetice prin realizarea si investigarea unor sisteme model in vitro
 • formularea unor ipoteze privind anumiti factori de risc genetic care sunt implicati in aparitia infectiilor virale post-transplant si a episoadelor de rejet acut, precum si in raspunsul la terapia imunosupresiva.
Prin gama larga de analize care se vor realiza, vor putea fi detectate, diagnosticate si monitorizate infectiile de natura virala si episoadele de rejet acut care vor apare la primitorii de transplant hepatic si renal luati in studiu.
De asemenea, rezultatele studiului propus vor putea contribui la clarificarea rolului genelor citokinelor in reteaua complexa de gene implicate in raspunsurile imune, si in special in imunitatea transplantului de organ. Prin investigarea in premiera a unor loturi din Romania, vor putea fi formulate anumite ipoteze privind factorii de risc genetici in transplant. Aprofundarea cunoasterii referitoare la modul in care se coreleaza anumite profiluri genetice cu reactivitatea organismului fata de organul grefat, cu susceptibilitatea la anumite infectii virale post-transplant si cu sensibilitatea la imunosupresivele utilizate, va imbunatati prevenirea imbolnavirii primitorilor de transplant si utilizarea protocoalelor terapeutice post-transplant, prin adaptarea la statusul genetic al pacientului.


25. Proiect CEEX - Modul III - in curs de contractare
Titlul complet al propunerii:
Consolidarea si Cresterea Vizibilitatii Internationale a Romaniei Privind Metodologia de Terapie Multidisciplinara a Cancerului Pancreatic
Acronim:
INTERPANCTHER
Coordonator:
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi
Director de proiect:
Asist. Univ. Dr. Lefter Liviu Paul
Responsabil de proiect partener 1:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Institutul Clinic Fundeni
Rezumat
Scopul acestui proiect este alinierea practicii medicale romanesti la cea europeana in ceea ce priveste managementul multimodal al cancerului pancreatic. In acest sens, un prim pas este prevazut in directia crearii unui Registru Roman al Cancerului Pancreatic urmat de afilierea acestuia la Registrul European ca baza centrala de date. Experienta acumulata de membrii echipei permite realizarea acestui deziderat si este un nou pas in vederea modernizarii si eficientizarii atitudinii lumii medicale romanesti in abordarea cancerului pancreatic. Rezultatele asteptate se vor constitui printr-o mai eficienta abordare a managementului acestor bolnavi ce in final va aduce beneficii importante pacientilor si nu in cele din urma, sistemului sanitar.
Obiective specifice:
 • recunoasterea cercetarii medicale romanesti, in special in domeniul oncologiei pancreatice;
 • dezvoltarea parteneriatelor multidisciplinare cu participarea unor institutii de cercetare din Romania care au deja recunoastere individuala la nivel european si corelarea programelor naţionale specifice inclusiv în privinţa difuzării, diseminării şi transferului de rezultate şi cunoştinţe S/T;
 • sprijinirea formării, dezvoltarea, integrarea şi consolidarea în domeniile vizate a unor reţele de cercetare a căror activitate atinge nivelul de excelenţă, recunoscut conform normelor internaţionale;
 • valorificare experientei membrilor consortiului in participarea in programe FP5 si FP6, a contactelor europene de prestigiu, si a abilitatilor tehnice de redactare a propunerilor (unii din membrii echipelor sunt evaluatori FP6);
 • pregatirea tinerilor cercetatori din Institutiile partenere in centre europene si reintegrarea lor in echipa la terminarea doctoratului masteratului.


26. Proiect CEEX - Modul III / 2006 - in curs de contractare
Titlul complet al propunerii:
Promovarea Integrarii in Spatiul Stiintific European a Cercetarilor Romanesti in Domeniul Explorarii de Noi Tinte Moleculare in Terapia Cancerului
Acronim:
PROMOT
Coordonator:
Institutul National de Crecetare - Dezvoltare in Domeniul Patologiei Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”
Director de proiect:
Acad. Laurentiu M. Popescu
Responsabil de proiect partener 3:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”
Partener 2:
Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”
Partener 3:
Institutul Clinic Fundeni
Rezumat
Dezvoltarea si imbunatatirea stategiilor pentru combaterea cancerului reprezinta o preocupare prioritara de cercetare in mediile stiintifice internationale si de asemenea a programului de cercetare FP 7. In cadrul obiectivelor majore ale Programului Cadru 6 privind combaterea cancerului exista proiecte de cercetare (Belgia, Italia, Grecia, Germania, Anglia, Franta) cu interes privind elucidarea mecanismelor moleculare ale angiogenezei si proliferarii si asocierea acestora cu progresia tumorala: tinte pentru noi metode de diagnostic si pentru o noua terapie anticancer. Prin realizarea PROMOT ne propunem extinderea activitatilor de cercetare a noilor tinte moleculare in terapia cancerului, in colaborare cu specialisti de prestigiu din spatiul european, diseminarea informatiilor si a rezultatelor cercetarilor proprii in vederea cresterii vizibilitatii si punerii in valoare a potentialului nostru de cercetare. Tema abordata se inscrie in obiectivele generale ale programului CEEX, urmarind: promovarea cercetarilor multidisciplinare (preclinice, clinice) si de deschidere a unor noi directii in cercetare in domeniul identificarii de noi tinte terapeutice antitumorale, prin efect proapoptotic, antiangiogenic, anti TRK receptori. Experienta acumulata de membrii echipei permite realizarea acestui deziderat si este un nou pas in vederea modernizarii si eficientizarii atitudinii lumii medicale romanesti in abordarea patologiei oncologice. Rezultatele preconizate se vor constitui intr-o mai eficienta abordare terapeutica a acestor bolnavi, ce in final va aduce beneficii importante pacientilor. Prin abordarea aestei tematice in cadrul PROMOT va fi posibila includerea centrului in retele europente si participarea membrilor consortiului in cel putin un proiect FP7 in urmatorii trei ani.


27. Proiect CEEX- Modul I - 187/2006
Titlul complet al propunerii:
Impactul splenectomiei totale versus splenectomie partiala asupra imunitatii celulare si umorale; modificarea subseturilor limfocitare si a tolerantei la endotoxina.
Acronim:
SPLENIMUN
Coordonator:
Institutul Clinic Fundeni
Director de proiect:
Conf. Dr. Catalin Vasilescu
Partener 1:
Universitatea Ovidius Constanta
Partener 2:
Universitatea Politehnica Bucuresti
Rezumat
In ciuda a numeroase cercetari functiile splinei, in special functia imuna, raman incomplet elucidate. Practicarea de rutina a splenectomiei in trecut a dus la numeroase complicatii, cele mai de temut fiind complicatiile septice. Sepsisul postsplenectomie cunoscut ca OPSI (overwhelming postsplenectomy infection) apare cu incidenta de aproximativ 5% la pacientii splenectomizati, risc care este de 4 ori mai mare la copii sub 5 ani.  Desi acest risc este mai mare in perioada imediat urmatoare splenectomiei, el se mentine toate viata. In ciuda profilaxiei antibiotice si a masurilor de terapie intensiva mortalitatea prin OPSI este de 50-70%. Existenta acestui risc a dus la reevaluarea indicatiilor splenectomiei. Decizia este luata de o echipa de diagnosticieni si terapeuti care include: pediatrul, hematologul si chirurgul. Au fost studiate alternative terapeutice ca splenectomiile partiale practicate initial in traumatismele splenice al caror benficiu este discutat in prezent in cazul mai multor afectiuni: chiste neparazitare, hamartoame si tumori splenice benigne, pseudotumorile inflamatorii ale splinei, boala Gaucher, talasemia majora, microsferocitoza ereditara, leucemia cronica mielogena. Abordul folosit poate fi deschis sau laparoscopic. Cel din urma aduce beneficiile chirurgiei mininal invazive, atat in splenectomia totala cat si in cea subtotala. De mentionat ca splenectomia subtotala laparoscopica, ca tehnica avansata, a fost practicata cu succes in microsferocitoza ereditara pentru prima oara in lume de catre membrii consortiului.

Obiectivul major al consortiului format este de a evalua impactul imunologic al splenectomiei comparativ la pacientii cu splenectomie totala si subtotala si transpunerea rezultatelor in practica prin impunerea unei metode alternative de tratament cu impact asupra mortalitatii, morbiditatii si calitatii vietii. Consortiul isi propune sa evaluaze rezultatele celor doua proceduri asupra raspunsului imun specific si nespecific atat pe termen scurt cat si pe termen lung.

Cercetarea va avea trei componente:

1. evaluarea subseturilor limfocitare (subseturi de limfocite B, NK, Ts, Th; subseturi de celule naive si cu memorie, subseturi de celule activate si caracterizarea fenotipica a celulelor B)
2. evaluarea tolerantei la endotoxina ca expresie a imunitatii innascute, exprimata prin scaderea eliberarii monocitare de citokine proinflamatorii sub stimul endotoxinic
3. modelarea matematica a rezultatelor

Studiul are o componenta prospectiva cu includerea pacientilor ce urmeaza a fi supusi interventiei chirurgicale (splenectomie totala sau subtotala) cat si una retrospectiva prin evaluarea acelorasi parametrii la pacientii deja splenectomiazati si aflati in urmarire. Consortiul este format dintr-o echipa multidisciplinara (specialisti in pediatrie, hematologie, chirugie, medicina de laborator, matematica) cu experienta si rezultate deosebite in subiectul ales.


28. Proiect CNCSIS- tip A - 799/2006
Titlul complet al propunerii:
Markeri imunohistochimici de diagnostic si prognostic in tumorile hepatice primitive si secundare
Acronim:
IHHEP
Coordonator:
Institutul Clinic Fundeni
Director de proiect:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Rezumat
Tumorile hepatice maligne continua sa reprezinte o importanta problema de sanatate publica, ridicind dificile probleme de diagnostic si tratament. In ciuda progreselor majore ale ultimelor decade, persista numeroase dificultati de incadrare histopatologica a carcinoamelor hepatice primitive si metastatice, mai ales in cazul tumorilor slab diferentiate sau/si cu caracteristici histologice mixte (1-3). Studiul imunohistochimic al neoplasmelor hepatice reprezinta un mare pas inainte in ceea ce priveste cresterea acuratetii diagnosticului acestor leziuni (4-5). Pe de alta parte, gratie markerilor imunohistochimici de ultima ora, pare a fi posibila o mai precisa incadrare prognostica a cancerelor hepatice, care ar putea avea un impact semnificativ in ceea ce priveste modularea atitudinii terapeutice in aceste cazuri (6-7). Literatura ultimilor ani abunda de studii asupra expresiei unei mari varietati de markeri biologici si moleculari in tumorile maligne hepatice primitive si metastatice relevind date interesante dar si contradictorii asupra rolului diagnostic si prognostic al acestora in cazul cancerelor hepatice (8-11). Se discuta intens despre rolul in diagnosticul pozitiv in cazurile neclare de carcinom hepatocelular al citokeratinelor 8 si 18 (12), a antigenului carcino-embrionar policlonal (pCEA) (8), alfafetoproteinei si antigenului hepatic parafinic (HepPar-1) (1) precum si despre rolul in diagnosticul pozitiv si diferential al colangiocarcinoamelor periferice si al metastazelor hepatice de adenocarcinom al citokeratinelor 7, 19, si 20 (15) precum si al proteinei Bcl-2 (8, 13). De asemenea, a fost remarcat recent rolul unor markeri ca proteinele p53, ki 67 si respectiv al antigenului proliferativ nuclear (PCNA) in stabilirea agresivitatii histologice tumorale prin cuantificarea unor indici proliferativi si apoptotici (14-16). Diferentele de interpretare a datelor precum si lipsa de consens din literatura in ceea ce priveste rolul a diferiti markeri imunohistochimici in neoplaziile hepatice s-ar putea explica prin lipsa unei uniformitati de obtinere si interpraetare a datelor, utilizarea unor metode de studiu si baterii de markeri diferite si mai ales prin prisma numarului redus de pacienti studiati individual intr-un studiu, care nu a permis ajungerea la niste concluzii valide si atingerea semnificatiei statistice.
Imunohistochimia tumorilor maligne hepatice este un domeniu fertil de cercetare, iar unele date din literatura precum si din experienta noastra recenta sugereaza un potential ridicat de aplicabilitate clinica al studiului markerilor imunohistochimici ai tumorilor hepatice. Prin includerea unui numar mare de probe studiate speram sa reusim o definire mai exacta a rolului diagnostic si prognostic al acestor markeri si sa elaboram setul de markeri precum si algoritmul de utilizare clinica cu indicele cost-eficienta optim. Prin utilizarea in premiera in Romania in diagnosticul si evaluarea tumorilor maligne primitive si metastatice a unui arsenal complex de anticorpi specifici celor mai moderni markei biologici si moleculari se concretizeaza, de asemenea, si o noua metoda complexa de dezvoltare a resurselor de cercetare existente in tara, pentru obtinerea unor rezultate de mare importanta si actualitate, competitive pe plan european si mondial.
Proiectul de fata are ca tinta finala elaborarea unui algoritm standardizabil de studiere imunohistochimica a tumorilor hepatice maligne primitive si metastatice prin analiza unei combinatii de markeri tisulari care sa permita pe de-o parte o crestere a acuratetii diagnosticului, iar pe de alta parte implementarea unor noi criterii prognostice derivate din evaluarea indicilor proliferativi si apoptotici. Prin prisma datelor din literatura de specialitate, acest tip de analiza imunohistichimica cu obiectiv mixt (diagnostic si prognostic) reprezinta o noutate, iar rezultatele acestui studiu s-ar putea materializa in crearea unei truse de evaluare imunohistochimica a neoplaziilor hepatice cu raport cost-eficienta optim si cu aplicabilitate clinica imediata.


29. Contract de finanţare nr. 139/2006
Titlul complet al propunerii:
Tehnici de Inginerie Tisulară cu Aplicaţii în Tratamentul Fistulelor Intestinale
Acronim:
INGITIS
Coordonator:
Institutul Clinic Fundeni
Director de proiect:
Conf. Dr. Mihnea Ionescu
Partener 1:
Institutul de Virusologie „Stefan S. Nicolau”
Partener 2:
Institutul Naţional Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice
Partener 3:
Universitatea de Stiinţe Agronomice si Medicină Veterinară Bucureşti
Partener 4:
Bio-Consult Service S.R.L.
Rezumat
Ingineria tisulară reprezintă un vast domeniu cu multiple aplicaţii terapeutice. Scopul ingineriei tisulare nu este recrearea omului, ci dezvoltarea de noi metode de tratament capabile să asiste organismul în cursul vindecării sale normale.
Proiectul propune realizarea unor activităţi de cercetare complexă, cu scopul de a dezvolta un produs de inginerie tisulară (matrice 3D de tip sandwich), în vederea tratamentului fistulelor digestive intestinale.
Patologia fistulelor intestinale reprezintă o complicaţie postoperatorie care poate determina o mortalitate de până la 100%. Înaintea implementării clinice matricea 3D va fi caracterizată şi testată imunologic, biologic, biochimic, virusologic, bacteriologic, histologic şi experimental.
Rezultatele favorabile ale experimentelor pe animalele de laborator vor permite ulterior faza de testare clinică la pacienţii cu fistule digestive grave, la care au fost epuizate celelalte soluţii terapeutice.


30. Contract de finanţare CEEX nr. 175/2006
Titlul complet al propunerii:
Corelaţii între Morfologia Externă a Ficatului şi Distribuţia Intraparenchimatoasă a Elementelor de Angio şi Bilioarhitectură – Baze Anatomice pentru Chirurgia de Rezecţie şi Trasplant Hepatic
Acronim:
ANGIOBILHEP
Coordonator:
Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘’ Victor Babeş’’ Timişoara
Director de proiect:
Prof. Dr. Petru Matusz
Responsabil de proiect partener 3:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş
Partener 2:
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa” Iasi
Partener 3:
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Rezumat
În toate documentele oficiale ale marilor societăţi de chirurgie hepatică (American Hepato-Pancreato-Biliary Association, Asian Society of Hepatobiliary Pancreatic Surgery şi International Hepato-Pancreato-Biliary Association) datele referitoare la anatomia chirurgicală a ficatului sunt cele rezultate din studiile lui Couinaud (1954).
Obiectivul principal al acestui proiect constă în dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor de anatomie privind arhitectura angio-biliară, prin metode clasice - preparate de coroziune - şi metode imagistice - achiziţia de imagini ultrasonografice, computer tomografice şi de rezonanţă magnetică nucleară.
Rezultatele acestui studiu vor constitui un punct de sprijin în etapele viitoare de dezvoltare a tehnicilor chirurgicale ce vizează rezecţiile hepatice şi transplantul hepatic.


31. Contract de finanţare nr. 5/2005
Titlul complet al propunerii:
Studiul, Cercetarea şi Abordarea în Clinica Oncologică a Radioterapiei cu Neutroni Captaţi de către Bor- 10
Acronim:
BNCT
Coordonator:
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu", Bucuresti
Responsabil de proiect partener 2:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
IFIN- HH
Partener 2:
Institutul Clinic Fundeni
Partener 3:
SCN Pitesti
Partener 4:
FUNDAŢIA “ VICTOR BABEŞ”
Rezumat
Obiectivele acestui proiect au în vedere elaborarea şi realizarea unei metode originale care să asigure îmbunătăţirea tratamentelor individualizate, asigurându-se creşterea procentului de rezultate pozitive în tratarea unor forme de cancer.
În prezent terapia cu neutroni în captura de Bor-10 reprezintă o modalitate terapeutică pentru tumorile maligne rezistente la chimioterapie sau alte metode de radioterapie.
În cadrul proiectului se urmăreşte:
- crearea unor premise tehnice pentru abordarea implementării tehnice a terapiei cu neutroni în captura de Bor-10 în România.
- obţinerea şi caracterizarea fascicolului şi a câmpului cu neutroni folosiţi în acest gen de terapie
- caracterizarea modelului de încorporare a macromoleculelor cu conţinut bogat în Bor-10 la nivelul celulelor maligne, comparativ cu metabolizarea lui în celulele normale ale organismului
- studiul preclinic al terapiei cu Bor-10 la animale purtătoare de tumori experimentale
- stabilirea distribuţiei dozei provenite din fascicolul de neutroni primar pe fantoma antropomorfă
- stabilirea dozelor de radiaţie dezvoltate în volumul de ţesut ţintă studiat
- crearea unui protocol preclinic cu ulterioară aplicaţie clinică


32. Contract de finanţare CEEX nr. 58/2005
Titlul complet al propunerii:
Tehnici Avansate pentru Analiza Sistemică la Nivel Molecular a unor Maladii Complexe
Acronim:
BIOINFO
Coordonator:
Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Informatică
Responsabil de proiect partener 2:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Universitatea Bucureşti
Partener 2:
Institutul Clinic Fundeni
Rezumat
Medicina actuală nu mai poate fi concepută fără utilizarea cunoştinţelor fundamentale de biologie moleculară şi genetică. Boli complexe precum cancerul şi diabetul noninsulino-dependent au devenit probleme globale pentru sistemele de sănătate din ţările dezvoltate, afectând un procent major din bugetul acestora. Complexitatea proceselor biologice implicate nu poate fi însă gestionată fără utilizarea tehnologiei informaţiei. Mai mult, componentele bioinformatice nu se limitează doar la stocarea cantităţilor impresionante de date implicate. Pentru analiza unor procese biologice complexe precum cancerul sau diabetul este esenţială prelucrarea sofisticată a acestor date, ţinând seama de cantitatea uriaşă de cunoştinţe biologice acumulate de comunitatea ştiinţifică, cunoştinţe care prin volumul lor nu pot fi cuprinse în totalitatea lor de cercetători umani izolaţi.
Proiectul îşi propune dezvoltarea de instrumente bioinformatice pentru descifrarea mecanismelor unor maladii complexe (precum cancerul de colon şi diabetul de tip 2) – direcţii de cercetare de mare actualitate pe plan mondial şi prioritare în programele cadru 6 şi 7 al UE.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:
 • Crearea unui nucleu interdisciplinar de cercetare fundamentală şi aplicativă avansată în domeniul bioinformaticii şi biologiei moleculare
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor dezvoltate la descifrarea mecanismelor genetice la nivel molecular ale unor boli complexe precum cancerul de colon şi diabetul de tipul 2 cu scopul determinării unor posibile ţinte terapeutice
 • Dezvoltarea de algoritmi de prelucrare a datelor masive de expresie genică utilizând cele mai performante tehnici existente pe plan mondial, precum şi tehnici originale dezvoltate de parteneri
 • Interpretarea, validarea şi chiar testarea biologică a rezultatelor algoritmilor
 • Încercarea de a aborda reţele genetice de mari dimensiuni specifice unor boli complexe precum cancerul de colon şi diabetul de tip 2 (în acest moment, reţele genetice responsabile pentru aceste boli nu sunt cunoscute în detaliu, iar cauzele primare ale acestor boli sunt de multe ori eluzive)
 • Utilizarea unor metode moderne de biologie moleculară, capabile să conducă la o investigare aprofundată la nivel molecular a modificărilor caracteristice proceselor de cancerogeneză de la nivelul colonului
 • Proiectarea modelului experimental de studiu a markerilor moleculari
 • Evidenţierea expresiei fenotipice a genelor proteinelor luate în studiu
 • Realizarea de analize AI/LOH MSI pe cromozomii 1p şi 5q uman
 • Demonstrarea utilităţii modelelor propuse
Diseminarea informaţiilor prin lucrări publicate.


33. Contract de finanţare 120/2006
Titlul complet al propunerii:
Terapia Ţintită cu Doze Mari în Cancerele Pulmonare, Ovariene, Pancreatice şi Colorectale cu Anticorpi Monoclonali Radioactivi Marcaţi cu Luteţiu şi Suport de Celule Stem
Acronim:
ACMLU
Coordonator:
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu", Bucuresti
Responsabil de proiect partener 2:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”
Partener 2:
Institutul Clinic Fundeni
Partener 3:
Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”
Rezumat
Actualmente la nivel modial mortalitatea prin cancer ocupă locul doi după cea datorată afecţiunilor cardio-vasculare, reprezentând o problemă mondială de sănătate publică. Nivelul actual de cunoştinţe medicale şi tehnologice este suficient de dezvoltat pentru a permite prevenirea a cel puţin o treime din cazuri, tratarea altei treimi prin diagnostic precoce şi metode eficiente de tratament şi tratamentul paliativ pentru restul cazurilor.
Metodele terapeutice actuale - chirurgie, radioterapie, chimioterapie - sunt de cele mai multe ori ineficiente sau nu reuşesc să ofere soluţii terapeutice definitive eficiente pentru cele mai multe din cazuri, în ciuda progreselor făcute în ultimele decenii.
Folosirea anticorpilor monoclonali oferă o nouă posibilitate de alegere terapeutică pentru pacienţii cu tumori maligne solide atât în forma conjugată, cât şi în cea neconjugată.
Acest tip de anticorpi sunt substanţe cu potenţial trigger selectiv pentru moartea celulei tumorale atât pe calea mecanismelor proprii imune, cât şi prin folosirea lor ca vectori pentru transportul toxinelor, radionuclizilor şi medicamentelor chimioterapice. Au acţiune specifică împotriva antigenelor specific tumorale sau antigenelor asociate tumorilor.
Proiectul ACMLU îşi propune aplicarea unui model complex de radioimunoterapie a tumorilor solide. Obiectivul final al acestui proiect constă în obţinerea unor surse de radiaţii pentru combaterea cancerului, prin încorporarea acestora în masa tumorala şi folosirea suportului de celule stem care să permită administarea de doze mari din aceste produse radiofarmaceutice.
În cadrul proiectului se au în vedere următoarele:
- caracterizarea Lu-177 ca radionuclid terapeutic
- realizarea de studii privind marcarea anticorpilor cu Lu-177
- evaluarea prin analize in vitro a activităţii biologice specifice a anticorpilor monoclonali radiomarcaţi
- evaluarea in vivo a activităţii biologice specifice a anticorpilor monoclonali radiomarcaţi, prin experimente pe animale
- studii privind prelevarea de celule stem şi folosirea acestora ca suport pentru administarea de doze mari din radiofarmaceuticele preparate
- evaluarea eficacităţii clinice a acestui tip de tratament prin metode imagistice
- realizarea şi dezvoltarea unui protocol preclinic extrapolabil în clinică


34. Contract de finanţare CEEX nr. 91/2005
Titlul complet al propunerii:
Celule Stem Hepatice Fetal Umane- Caracterizare si Conditionare in Vederea Transplantului
Acronim:
HEPSTELLS
Coordonator:
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti
Director de proiect:
Conf. Univ. Dr. Vidulescu Cristina
Responsabil de proiect partener 2:
Prof. Univ. Dr. Irinel Popescu
Partener 1:
Institutul Naţional V. Babeş
Partener 2:
Fundaţia pentru Chirurgia Ficatului
Partener 3:
Institutul de Biochimie
Rezumat
Medicina ultimilor ani se găseşte în pragul unei revoluţii care are la bază studiile privind biologia şi fiziologia celulei stem.
Capacitatea celulelor stem de a se multiplica şi transforma în diverse celule (hematopoietice, osoase, musculare, hepatice, endoteliale) poate fi exploatată în scop terapeutic.
Celulele stem pot fi utilizate în scop substitutiv - înlocuirea altor tipuri de celule sau ţesuturi degradate cu celule stem sau celule diferenţiate obţinute din celule stem. În acest sens terapia cu celule stem în infarctul miocardic este cea mai relevantă, alte exemple de loc neglijabile fiind cele referitoare la regenerarea şi utilizarea de osteoblaste în ameliorarea unor boli osteo-articulare.
Scopul general al proiectului constă în promovarea şi susţinerea cercetărilor de bază în vederea întelegerii mecanismelor de funcţionare al celulelor stem în vederea transplantării lor.
Aceasta temă de cercetare este multidisciplinară şi presupune etape experimentale, preclinice şi clinice şi de asemenea angrenarea unui colectiv pluridisciplinar (cercetători imunologi, biologi, fiziologi, chimişti, geneticieni, medici hematologi, oncologi, chirurgi, anatomopatologi şi de laborator).
Toate acestea vor contribui la realizarea următoarelor obiective:
- realizarea procedurilor standard de izolare, cultivare şi caracterizare a celulelor stem cu definirea condiţiilor ideale de diferenţiere şi maturare
- dezvoltarea de protocoale în scopul diferenţierii celulelor stem adulte spre celule dendritice
- evidenţierea potenţialului imunomodulator specific al celulelor diferenţiate pe modele experimentale
- elaborarea unor protocoale de uz clinic în vederea iniţierii unor studii clinice de terapie celulară, cu respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale.

Ultima actualizare (Marţi, 27 Iulie 2010 14:35)